Νέο τμήμα στο Λυρικό Μικρό Πλανήτη!

Game Development
learn-assets

Προγραμματισμός, οργάνωση και κριτική σκέψη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Unity θα μάθουμε πώς μπορεί κάποιος από το μηδέν να αρχίσει μία δικιά του εφαρμογή/παιχνίδι από το μηδέν χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να έχει γνώσεις επί του θέματος. Η όλη διαδικασία θα αναπτύξει τις πνευματικές ικανότητες των συμμετεχόντων, αλλά θα τους αφήσει και με την γλυκιά αίσθηση της δημιουργίας.

Κάθε Σάββατο 14.30 – 16.00

Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Εγγραφές καθημερινά στο τηλ. 2310 407 433

 

Unity_3d_free_gamemaker_01