3ο Πανελλήνιο         Φεστιβάλ Παιδικών   Θεατρικών Ομάδων                                  

 

 

 

find us on facebook

Follow us on instagram

Τι είναι εθελοντισμός ;

Εθελοντισμός είναι η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προς όφελος της κοινωνίας.
Ο εθελοντισμός στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.
Εθελοντής είναι εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας.

Τι έχω να κερδίσω άμα γίνω εθελοντής;

Όλοι οι άνθρωποι στην ζωή μας για να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε χρειαζόμαστε ένα κίνητρο.
• Ο εθελοντής αναπτύσσει το αίσθημα προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και είναι πηγή έμπνευσης για τους άλλους ανθρώπους.
• Νιώθει το αίσθημα ολοκλήρωσης, αίσθημα χρησιμότητας στο κοινωνικό σύνολο.
• Αποκτά νέα ενδιαφέροντα, νέες εμπειρίες και γνωρίζεται με νέους ανθρώπους.
• Η έκθεση σε νέες καταστάσεις και νέους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ αναπτύσσονται ικανότητες στη συναναστροφή και στη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικούς.

 


Εθελοντική υποστήριξη του Λυρικού Μικρού Πλανήτη

• Γραμματειακή υποστήριξη: Άτομο που να γνωρίζει να χειρίζεται καλά τον Η/Y και να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία.
• Γραφιστική: Να μπορεί να σχεδιάζει αφίσες για τις δράσεις του συλλόγου.
• Εικαστικές τέχνες: Να μπορεί να σχεδιάζει και να δημιουργεί κάθε φορά διαφορετικές κατασκευές ανάλογα την ηλικία των παιδιών και των δραστηριοτήτων.
• Θέατρο: Να έχει γνώσεις σε βασικές αρχές θεάτρου, να γνωρίζει από θεατρικό παιχνίδι.
• Μουσική: Να ξέρει να παίζει κάποιο μουσικό όργανο και να γνωρίζει στοιχεία μουσικοκινητικής αγωγής.
• Μουσειακές γνώσεις: Άτομα με γνώση στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης.
• Μαγειρική: Άτομα με γνώσεις μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
• Ρομποτικής: Άτομα που να έχουν γνώσεις ρομποτικής και μπορούν να συνοδεύσουν αγωνιστική ομάδα σε διαγωνισμούς ρομποτικής.
• Δημιουργική Γραφή: Άτομα που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής.
• Μπάντα: Άτομο που να γνωρίζει καλά κάποιο πνευστό μουσικό όργανο και έχει το χάρισμα της οργάνωσης.
• Αρχιτέκτονα: Αρχιτέκτονα που να μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα μακέτας σε παιδιά.
• Ζωγραφική: απόφοιτο της σχολής καλών τεχνών με ειδικότητα στην ζωγραφική .