Υπεύθυνη τμήματος: Ζάγκλη Βασιλική

Δείτε τα τμήματα στο πρόγραμμα

Σε μια διαδικασία ολόπλευρης ανάπτυξης του ατόμου, συστατικό και αναγκαίο στοιχείο είναι η ενεργός συμμετοχή του στο θέατρο. Συμμετέχει δηλαδή ο νους, το συναίσθημα και το σώμα.

Η βιωματική μάθηση διευκολύνει τον άνθρωπο να συνδέσει την εξωτερική εμπειρία με την εσωτερική συναισθηματική εμπειρία και να αφομοιώσει τη νέα γνώση. Είναι γνωστό πως θυμόμαστε και ανακαλούμε κυρίως ότι βιώσαμε με τις αισθήσεις μας, τα συναισθήματά μας , την κίνησή μας, τη φαντασία μας.

Στο Θέατρο, η βιωματική προσέγγιση ενισχύει την επικοινωνιακή δυναμική σχέση όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά στην ομαδική δράση, με προσωπική συναισθηματική εμπλοκή.

Συμμετέχοντας με τις αισθήσεις, το σώμα, το συναίσθημα, τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν πληρέστερα, να κινητοποιήσουν το κρυμμένο, πολλές φορές, δημιουργικό δυναμικό τους.

Στο Θέατρο, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εμπνευσμένες από τη μουσική, το χορό,  την παντομίμα, τα εικαστικά, το παραμύθι κ.ά., αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν η πολυφωνία, ο σεβασμός στην ατομικότητα του άλλου, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστούν όλοι ισότιμα χωρίς να αξιολογηθούν για το αποτέλεσμα. Η διαδικασία του συμβολισμού επιτρέπει την ελεύθερη ροή ιδεών και συνδυασμών.

Το Θέατρο και το Δράμα αποτελούν παραστατικές μορφές τέχνης και γι’ αυτό προσεγγίζονται ως ένα ζωντανό παραστατικό γεγονός όπου οι συμμετέχοντες γνωρίζουν θέατρο κάνοντας θέατρο. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση ενός εργαστηριακού θεάτρου, που δίνει έμφαση στη διαδικασία που ακολουθεί η ομάδα για να αλληλεπιδράσει, να διερευνήσει, να αμφισβητήσει και να επικοινωνήσει άλλες ιδέες, στάσεις και δράσεις ζωής. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με το τέλος του εργαστηρίου. Το τελικό προϊόν του δράματος, δηλαδή η παράσταση σε άλλο ακροατήριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό χωρίς όμως και να αποκλείεται.

Σας περιμένουμε!

Προσεχείς Εκδηλώσεις
Πρόσφατα άρθρα