Ο Λυρικός Μικρός Πλανήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Αγωγής, Λόγου και Μάθησης ΑΛΜΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των νέων τμημάτων

Κάντε-το-σχολείο-παιχνίδι.jpg

«Κάντε το σχολείο… παιχνίδι!!!»

 

Πρόκειται για 6 εβδομαδιαίες συναντήσεις κλειστών ομάδων αποτελούμενες από 10-15 άτομα διάρκειας 90 λεπτών. Οι ομάδες αυτές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα:

 

1) Ομάδα Προσχολικής ηλικίας

Την ομάδα αυτή την αποτελούν παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και μπορούν να την παρακολουθήσουν μόνο γονείς ή ένας γονέας μαζί με το παιδί του. Στην ομάδα αυτή οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να βιώσουν μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία πώς συγκεκριμένα παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν την συνολική ανάπτυξη των παιδιών τους (γλωσσική, γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη).

2) Ομάδα Πρωτοσχολικής ηλικίας

Την ομάδα αυτή την αποτελούν παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου ηλικίας (Α’ – Γ’ τάξη) και μπορούν να την παρακολουθήσουν μόνο γονείς ή ένας γονέας μαζί με το παιδί του. Στις ομάδες αυτές θα δοθεί η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να δουν στην πράξη πώς δημιουργικές και καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με τις σχολικές απαιτήσεις, μέσα από μια ευχάριστη διαδρομή!

3) Ομάδα μόνο για Παιδιά (Δ΄- Στ΄τάξη)

Την ομάδα αυτή την αποτελούν παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Στόχος της είναι να εμπλακούν τα παιδιά σε μια σειρά από δραστηριότητες (παιχνίδια, κατασκευές) που θα τα βοηθήσουν να δουν τη σχολική μάθηση με άλλη ματιά. Οι δραστηριότητες θα σχετίζονται με τα πεδία του προφορικού και του γραπτού λόγου, τα μαθηματικά, τη μελέτη θεωρητικών μαθημάτων, την οργάνωση της σχολικής μελέτης, τη διαχείριση του χρόνου και τέλος, τα συναισθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:
Λυρικός Μικρός Πλανήτης (2310 407 433)
● https://lyrikos.gr/
Κέντρο Αγωγής, Λόγου & Μάθησης ΑΛΜΑ (2310 334545)
● https://www.facebook.com/kentroalma/